ALLRISK

All Risk poliçeleri teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziyan ve hasara uğraması sonucunda devreye giren poliçelerdir.

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin proje bitiminde ulaşılacak sonuçlanan proje değerine eşit olması gerekir.

• Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet
• Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
• Yangın, yıldırım ve infilak
• Hava ve kara taşıtları çarpması
• Şantiye/işletme kazaları