SAĞLIK

Her şeyin başı sağlık.

Sağlık poliçesi, başınıza sağlığınız ile ilgili gelebilecek sıkıntıları teminataltına alır.
Sağlık poliçesi diğer poliçelerden çok daha kapsamlı bir poliçedir.
Önemli olan acenteden fiyat almak değil bunun yanında en kapsamlı şekilde bilgilendirilmektir.

Şirketimiz sağlık konusunda iddialı acentelerden biridir. Bu nedenle sağlık poliçesi yaptırmak istediğinizde mutlaka bizden destek almanızı öneririz.

Özel Sağlık Sigortalarının başlıca iki ana teminat ile poliçeleştirilir.
Bunlar; “Yatarak Tedavi Teminatı” ve “Ayakta Tedavi Teminatıdır”.

Yatarak Tedavi Teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.

Ayakta Tedavi Teminatı ise doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.

Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu vardır.
Sağlık poliçesi diğer poliçelerden çok daha kapsamlı bir poliçedir.
Önemli olan acenteden fiyat almak değil bunun yanında en kapsamlı şekilde bilgilendirilmek çok önemlidir.

Şirketimiz sağlık konusunda iddialı acentelerden biridir. Bu nedenle sağlık poliçesi yaptırmak istediğinzde mutlaka bizden destek almanızı öneririz.