DASK

Zorunlu Deprem Sigortası;
Deprem nedeniyle binalarda meydana gelen
Yangın,
İnfilak,
Yer kayması,
Tsunami,
Temellerde meydana gelen maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmaktadır. Binanız ister kısmi hasarlı ister oturulmaz durumda olsun, zararınız en hızlı şekilde Dask tarafından ödeme güvencesindedir.

Dask SİGORTASI GENEL KAPSAMI

7 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası’nı; 
- 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler (Ortak yerler dahil), 
- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 
- Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, 
- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır.

 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar ve 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.

 Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal ve eşya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri bu poliçenin kapsamı dışındadır.

 Kaçak yapılar için kesinlikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.