Sigorta primlerinde düzenleme

20.03.2014

Hazine, özel sağlık sigortalarına ilişkin hazırladığı yönetmelikle sağlık sigortacılığının kuralları netleştirdi. Buna göre şirketler artık ömür boyu yenileme garantisi kazanan vatandaşın aleyhinde değişiklik yapamayacak. Bir hastalık halinde ‘senin risk primini yükseltiyorum' veya ‘kapsamını daraltıyorum' diyemeyecek. Örneğin 5 yıl önce her türlü kaza ve hastalığa karşı ömür boyu yenileme sigortası kazanmış bir vatandaş kanser olsa veya diyalize ihtiyaç duysa dahi risk primi yükselmeyecek.

SAĞLIK BİLGİLERİNİ İSTEYEN VERECEK!

- Şirket, sigortalının yazılı onayını alarak, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan bilgi alma ve belge isteme hakkına sahip olacak. İhtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilecek. Ancak bunun masrafları şirket tarafından karşılanacak.

- Sigortalı, şirkete sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermeyebilecek. Ama bu durumda sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılacak. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendisince bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlü olacak. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilecek. Bunun için yapılan masraflar, sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karşılanacak.

- Şirket, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını talep ederse bilgilendirme formunda buna ilişkin masrafların kimin tarafından karşılanacağı hakkında bilgilendirme yapılacak.

EYVAH, ÖZEL HASTANE FİYATLARI YÜKSELDİ!

12 Ekim'de yapılan bir değişiklikle özel hastanelerin SGK kapsamındaki hastalardan alabilecekleri fark ücretini yüzde 200'e kadar çıkaran bir düzenleme yayınlandı. Böylece SGK'li hastaların özel hastaneye ulaşmaları biraz daha zorlaşırken, akıllara tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası geldi.

İşte Hazine'nin yeni yönetmeliğinde tamamlayıcı ve destekleyici sağlık ürünlerine ilişkin de kurallar net bir şekilde ortaya konuldu. Buna göre,

- “(2) Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları ile aşağıdaki giderler, sözleşmenin teminat kapsamı ve şartları dahilinde, şirketçe karşılanır:
a) Genel sağlık sigortalısının Kanun kapsamında SGK tarafından karşılanan Türkiye'deki giderlerine ilave masraflar,
b) Genel sağlık sigortalısının SGK tarafından karşılanmayan Türkiye'deki giderleri.

(3) Şirket; bakıma muhtaç kalma durumunun ortaya çıkmasına bağlı bakım hizmetlerine ilişkin giderler, yurt dışındaki sağlık hizmetleri ve buna bağlı diğer giderler, tercümanlık giderleri ve tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları ile ilintili diğer konular için ek teminat verebilir” hükmü geldi.

Özel hastanelere verilen fark ücretlerini yükseltme yetkisi, vatandaşın ‘tamamlayıcı sağlık sigortasına mı yöneltir' sorusunun yanıtını Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay'dan aldık:

“SGK'nin ödediği muayene ücreti ile hastanenin ücreti arasında uçurum varsa; tamamlayıcı sigorta almanızın bir anlamı olmaz. Bunun yerine sağlık sigortası paketi almak daha mantıklı olur. Tamamlayıcı sigorta daha çok özel hastanelerden ‘otelcilik' hizmeti almak isteyen veya SGK tarafından karşılanmayan giderler için tercih edilen bir üründür”

Kaynak : Hürriyet